Monday, March 19, 2007

Budaya Muzik

Kategori:Budaya

Dari Wikipedia bahasa Melayu

Perkataan "budaya" secara amnya, ia merujuk kepada kegiatan-kegiatan manusia. Perkataan bahasa Inggerisnya, culture, berasal daripada kata akar bahasa Latin "colere" (mendiami, mengerjakan, menghormati). Berbagai-bagai definisi "budaya" yang berbeza membayangkan teori yang berlainan terhadap pemahaman dan kriteria penilaian untuk kegiatan manusia.
Ahli antropologi menggunakan istilah ini untuk merujuk kepada keupayaan manusia sejagat apabila mereka mengelaskan pengalaman serta mengekod dan menyampaikan buah fikiran secara simbolik. Mereka menganggap keupayaan ini sebagai ciri yang menentukan genus Homo. Oleh sebab budaya adalah sesuatu yang dibelajari, orang yang tinggal di tempat yang berlainan akan mempunyai budaya yang berlainan.
Subkategori
Terdapat 12 subkategori pada kategori ini.
B
[+] Budaya pop
F
[+] Falsafah
[+] Filem
H
[+] Hiburan
K
[+] Kesusasteraan
M
[+] Muzik
[+] Muzium
P
[+] Pendidikan
[+] Permainan
P cont.
[+] Politik
S
[+] Silat
[+] Sukan

No comments: